psikologi anak - Berikan Anak Pengalaman untuk Bekal Masa Depan

Berikan Anak Hadiah “Pengalaman” Sebagai Bekal Masa Depan

Anda tentu menginginkan anak merasa bahagia. Semua orangtua memiliki pemikiran demikian. Jika Anda ingin anak bahagia, Anda harus menghabiskan uang untuk itu. Caranya dengan memberinya pengalaman. Menghabiskan uang untuk sebuah “pengalaman” lebih baik daripada membelikannya “barang”. Walau barang, seperti mainan, lebih menarik bagi anak, tetapi hanya berlaku sementara. Sedangkan pengalaman berlaku jangka panjang untuk anak. […]